Uitnodiging nieuwjaarsborrel

Beste leden van SOV Tilbria,

Graag willen wij jullie uitnodigen voor onze jaarlijkse nieuwjaarsborrel.
Jullie zijn van harte welkom op zondag 12 januari a.s. van 14:00 tot 16:00 uur.
Dan kunnen we met zijn allen proosten op een sportief en vooral een gezond 2020!
Noteer AUB deze uitnodiging in jullie agenda’s.
Hopelijk mogen wij velen van jullie verwelkomen de 12e.
Met vriendelijke groet,

Het bestuur van SOV Tilbria

50 jarig jubileum

50 jarig jubileum S.O.V.Tilbria

2019 is een feestelijk jaar voor S.O.V. Tilbria. We vieren 8 maart a.s. ons 50 jarig jubileum.

Wilt u ook eens komen sporten (badminton, tafeltennis of volleybal) kom dan gerust eens naar één van de sportavonden!