De vereniging

S.O.V. Tilbria werd op 8 maart 1969 opgericht. Oorspronkelijk startte de vereniging als een tafeltennisvereniging onder de naam D.S.B. ’69 (Doet Steeds Beter).Later is deze naam gewijzigd in T.T.V. Tilbria.
Op 1 januari 1975 maakte de vereniging de omslag naar de huidige situatie en veranderde de naam in S.O.V. Tilbria.
 
Niet alleen tafeltennis, maar ook badminton en volleybal  gingen deel uit maken van deze fijne club.
 
S.O.V. betekent Sport- en OntspanningsVereniging. Ontspanning staat bij ons zeer hoog in het vaandel. Om de ontspanning ook voor niet-actieve sporters te waarborgen hebben wij een aparte recreatieafdeling. Deze afdeling organiseert verschillende activiteiten om de band tussen de sportafdelingen en aanhang van niet sporters te bewaren. Naast deze activiteiten wordt ieder jaar voor alle leden een groot feest georganiseerd.
 
S.O.V. Tilbria beschikt over een prima accommodatie deze leent zich uitstekend voor bijna alle zaalsporten. In de ruime sportzaal kunnen acht tafeltennistafels geplaatst worden; voor badminton zijn twee speelvelden beschikbaar en voor volleybal een speelveld. Voor de ontspanning beschikken we over een gezellige bar.
 
Onze accommodatie ligt nabij het centrum van Tilburg op een makkelijk te bereiken plaats: Populierstraat 9, 5038HL.
 
———————————-

S.O.V.Tilbria was founded on March 8, 1969. Originally the association started as a table tennis club under the name D.S.B. ’69 (Does Getting Better).
Later this name was changed into T.T.V. Tilbria.
On January 1, 1975, the association made the switch to the current situation and changed the name into S.O.V. Tilbria.
Not only table tennis, but also badminton and volleyball became part of the activities in the club.
S.O.V. means Sport and Leisure Association.
Relaxation is very important to us.

To relax also for non-athletic members, we have a separate recreation department.
This department organizes various activities to strengthen the link between the sports departments and the non-athletic members.

S.O.V. Tilbria has an excellent accommodation, which is ideal for almost all indoor sports. The spacious gym can accommodate eight table tennis tables; two playing fields for badminton and one volleyball field.
For relaxation we have our cosy bar.
Our accommodation is located near the centre of Tilburg on an easy to be reached location: Populierstraat 9, 5038HL.