KOM (Keep On Moving)

Sla de handen ineen met KOM!
Op woensdag 4 oktober sloegen wijkcentrum In De Boomtak, Wijkraad Noordhoek en Sport en Ontspanningsvereniging (S.O.V.) Tilbria de handen ineen om voor de senioren in de Noordhoek en omgeving een KOM!-activiteit te organiseren.

De ochtend werd gestart met een kopje koffie of thee bij Tilbria. Vervolgens was er een gezamenlijke warming-up vanuit het gedachtegoed van het Athletic Skills Model(ASM).    Bij ASM staat veelzijdig bewegen centraal met als doel senioren zo lang mogelijk fit en zelfredzaam te houden. Samen plezier maken staat voorop en de verschillende beweegvormen versterken elkaar en ondersteunen senioren bij het behouden van behendigheid, stabiliteit, lenigheid en uithoudingsvermogen.

Na de warming-up was er de mogelijkheid om lekker te bewegen. Er werd volop getafeltennist, gebowld en gebadmintond en er kon een les Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) gevolgd worden. De dag werd met een kop soep en worstenbrood afgesloten bij wijkcentrum In De Boomtak.
Er waren zo’n 30 deelnemers aanwezig. De opkomst en het succes van deze ochtend is te danken aan de nauwe samenwerking tussen het wijkcentrum, de wijkraad en de sportvereniging. Door samen te flyeren, een artikel in de wijkkrant en mond tot mond reclame leefde deze ochtend in de wijk. Er werd zelfs door veel deelnemers geinformeerd of deze ochtend niet elke week georganiseerd kon worden. Na zo’n succesvolle ochtend moet er natuurlijk doorgepakt worden en binnenkort wordt er vervolg gegeven aan deze vraag uit de wijk.

KOM ! SAMEN BEWEGEN

KOM ! SAMEN BEWEGEN bij S.O.V. TILBRIA
Op Woensdag 4 oktober 2023 slaan de organisaties, wijkcentrum In De Boomtak, Wijkraad Noordhoek en Sport en Ontspanningsvereniging (S.O.V.) TILBRIA, de handen ineen om voor de senioren in de Noordhoek en omgeving een gezellig samenzijn te creëren.
Wil je eens lekker bewegen en bijvoorbeeld een potje tafeltennis, bowls of badminton spelen?
Deze sporten zijn aangepast en geschikt voor onze senioren.
Of vind je het gewoon leuk om nieuwe buurtgenoten te ontmoeten en kom je eens een kijkje nemen?
Geef je dan snel op bij de contactpersonen vermeld op onderstaande flyer.
Voor programma details, zie onderstaande flyer.
Graag tot woensdag 4 oktober

Nieuw team voor afdeling recreatie

Vrijdagavond 15 juli pub quiz en biertjes proeven stond op het uitnodigingspamflet.

Toch maar eens gaan kijken wat het nieuwe team, Anouk, Jeske en Rob zouden gaan brengen.

Na de eerste drankjes startte Rob met het eerste deel van de quiz, alles over Tilburg.

Het tweede deel ging over muziek door Jeske en het laatste deel, door Anouk, over bier.

Inmiddels waren er al zoveel biertjes geproefd dat er de nodige hilariteit ontstond, Anouk probeerde het toch goed in de hand te houden.

Na de drie rondes kwam de uitslag, Katja en Sjoerd waren de beste, proficiat.

Conclusie, een geweldige start door het nieuwe team, hartelijk dank en zet het voort!

Voor mij tijd om huiswaarts te gaan met een voldaan gevoel!

Piet de Rooij.

(Voorzitter S.O.V.TILBRIA)

Uitnodiging Najaars badmintontoernooi

Beste Tilbria leden,
 
In het voorjaar is het in verband met corona helaas niet mogelijk geweest om ons gebruikelijke voorjaars- badminton-toernooi te organiseren.
Gelukkig hebben we vanaf 1 juli onze sportavonden weer kunnen opstarten, waarbij we wel enkele corona-maatregelen hebben moeten nemen. Gelukkig hindert dit de sportavonden niet en hebben we alle begrip en medewerking van onze leden.
Ook wat betreft onze clubtoernooien willen we de draad weer oppakken.
Hierbij nodigen we alle Tilbria-leden uit, deel te nemen aan het geplande najaars-badminton-toernooi. (zie bijlage)
In de zaal hangt de inschrijflijst waarop je kunt aangeven op welke sportavonden je zou kunnen deelnemen.
Het betreft alle badminton speelavonden (maandagen en donderdagen) van Ma 14/9 t/m Do 8/10.
Welke datum het toernooi gehouden zal worden hangt af van de inschrijvingen.
Dus schrijf je snel in dan kunnen we ook snel de definitieve datum melden bij de deelnemers.
 
Met vriendelijke groeten,
 
 
Ad Walschots

CORONA PROTOCOL – SOV TILBRIA

 

Per 1 juli 2020 zijn de zaalsporten onder gecontroleerde omstandigheden weer toegestaan. Op basis van diverse aanbevelingen en richtlijnen is dit protocol voor SOV Tilbria opgesteld.

Belangrijke algemene regels zijn nog steeds:

– Blijf thuis bij verkoudheid of andere verschijnselen van enige ziekte

– Blijf thuis indien iemand binnen jouw huishouden ziekte verschijnselen vertoont

– Houd 1,5 meter afstand van anderen

– Hoest en/of nies in je elle boog

– Snuit je neus in een papieren zakdoekje, dat je na gebruik direct weggooit

– Was vaak je handen

– Als je tot de kwetsbare groep behoort, overweeg dan of zaalsporten dan wel zo verstandig is

Voor onze vereniging leidt dit concreet tot het volgende stappenplan om de overdracht van het virus, en daarmee besmetting van anderen, te beperken en te voorkomen.

Algemeen:

– Ophangen belangrijke algemene “corona” regels op zichtbare plaatsen

– Looproute in het gebouw is met de klok mee. Deze zal worden aangegeven door middel van pijlen

– De kleedkamers mogen niet als zodanig gebruikt worden.

– Iedereen dient zich thuis om te kleden! ( met uitzondering van de zaal-sportschoenen)

– Na toiletbezoek dien je het toilet te reinigen met de ter beschikking gestelde hygiënische reinigingsmiddelen/papieren handdoekjes. Deze staan in de toiletruimte.

– Uiteraard is handen wassen na toiletbezoek met daarvoor aanwezige zeep en afdrogen met papieren doekjes verplicht.

In de zaal:

– Wij maken gebruik van een verplichte aanwezigheidsregistratie. (Presentielijst.) Dit om ingeval van Corona besmetting/verdenking een bron/contact onderzoek mogelijk te maken.

 – Tijdens het sporten (concreet: trainen/spelen achter de tafel) geldt géén afstandsbeperking.

– Buiten de actieve sportdeelname dient de 1,5 meter afstand zo veel als mogelijk te worden gerespecteerd in de gehele sportaccomodatie.

– Schreeuw of verhef je stem niet tijdens het spelen.

– Maak uitsluitend gebruik van je eigen materiaal en vermijd contact met het materiaal van anderen.

Extra aandachtspunten voor afdeling tafeltennis:

–  Voorlopig wordt er bij voorkeur alleen enkelspel gespeeld.

– Wij adviseren om niet te “draaien” van speelhelft gedurende de gehele speeltijd.

– Veeg je zweethanden niet af aan de tafel, gebruik een eigen handdoek.

– Per speelzone(tafel) wordt een aantal ballen ter beschikking gesteld. De ballen dienen aan het eind van het speelavond in een daarvoor bestemde bak te worden gedeponeerd, waarna ze gereinigd zullen worden.

– Na afloop van de speelavond moeten de tafels door de speler(s) worden gereinigd. Hiervoor zullen middelen ter beschikking worden gesteld.

 

Hygiëne maatregelen

De sportzaal dient na afloop van de activiteiten gereinigd te worden, denk hierbij aan de deurklinken, toiletvloer, fonteintje en eventuele natte plekken op de vloer (ontstaan door zweet).

Voor vragen en of opmerkingen kunnen jullie terecht bij de bestuursleden of mailen naar reneooms@live.nl.

Wijzigingen op dit protocol worden via mail kenbaar gemaakt. Versie 1 30-6-2020.

Corona-update 26-06-2020

Beste leden van SOV Tilbria,

Eindelijk is het zo ver! We mogen weer gaan sporten.

Zoals jullie wellicht weten mogen we vanaf 01 juli a.s. weer zaalsporten gaan beoefenen in Nederland.

We zijn als bestuur nu druk bezig om ook gelijk vanaf 01 juli a.s. weer te starten.

Het spreekt voor zich dat iedereen zich dient te houden aan de richtlijnen, zoals die door het RIVM zijn vastgesteld.

Punten van aandacht:

  • handen wassen bij binnenkomst en bij vertrek uit de zaal.
  • kleedkamers zijn tijdelijk niet in gebruik. (AUB thuis omkleden)
  • we gaan tot nadere orde een looproute binnen het complex hanteren (met de klok mee draaien).
  • de kantine zal heringericht worden om de 1,5m afstand met elkaar makkelijker te bewaren.
  • we zullen elke sportavond een presentielijst bijhouden, zodat later duidelijk is, wie er allemaal geweest is, op welke sportavond (mocht dit nodig zijn bij een eventueel contactonderzoek)

Het zal misschien even wennen zijn voor iedereen, maar we kunnen wel weer met zijn allen gaan sporten.

Nu we eindelijk weer mogen sporten, heeft het bestuur besloten om geen zomerreces in te lassen. We gaan dus dit jaar de hele zomerperiode door!

Hopelijk dat we iedereen komende weken weer kunnen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.

50 jarig jubileum

50 jarig jubileum S.O.V.Tilbria

2019 is een feestelijk jaar voor S.O.V. Tilbria. We vieren 8 maart a.s. ons 50 jarig jubileum.

Wilt u ook eens komen sporten (badminton, tafeltennis of volleybal) kom dan gerust eens naar één van de sportavonden!